close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 30 października 2017

  18 i 19 listopada br zapraszamy na dyżur konsularny w Winnipeg.

  KOMUNIKAT

   

   

  Konsulat Generalny RP w Toronto uprzejmie informuje że w dniach 18 - 19 listopada 2017 r.  -sobota 18.11 w godz. 9.00 – 18.00 oraz niedziela w godzinach od 9:00 do 15:00 w siedzibie konsulatu RP w Winnipeg, przy 219 Marion Street, Winnipeg, R2H 0T5, tel. 204 480 8812, odbędzie się dyżur konsularny w trakcie którego przyjmowane będą wnioski o wydanie polskich paszportów biometrycznych oraz udzielane informacje na tematy konsularne.

   

  W celu złożenia wniosku o wydanie polskiego paszportu niezbędne będzie dostarczenie w dniu dyżuru następujących dokumentów (wymogi te nie dotyczą osób ubiegających się o wydanie nowego paszportu, a posiadających już paszport biometryczny).

   

  • Podanie kwestionariusz paszportowy (1 egzemplarz)- formularze dostępne będą w miejscu dyżuru składania wniosku; dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego (polski, stary paszport, którego ważność nie upłynęła przed 2002 rokiem) wraz z jego fotokopią.;
  • Aktualne zdjęcie biometryczne (wymogi dotyczące fotografii takie same jak w przypadku ubiegania się o paszport kanadyjski, bez okularów) - 1 sztuka- do paszportu 10-letniego – 2 sztuki – jeśli wnioskodawca ubiegać się będzie także o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport biometryczny.
  • Polski akt urodzenia wraz z jego fotokopią (tylko urzędowe dokumenty wydane przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce – nie będą akceptowane dokumenty kościelne, ani wydane przez władze kanadyjskie lub inne) oraz w przypadku osób, które zmieniły nazwisko np. w związku z zamążpójściem - polski akt zawarcia małżeństwa wraz z jego fotokopią (tylko urzędowe dokumenty wydane przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce – nie będą akceptowane dokumenty kościelne, ani wydane przez władze kanadyjskie lub inne)
  • Kopertę zwrotną, wyłącznie Xpresspost NATIONAL (osobiście zaadresowaną na swój adres domowy) z naklejką SIGNATURE REQUIRED – kopertę i naklejkę należy zakupić na poczcie.
  • Money Order wystawiony na „Polish Consulate General of Toronto” we właściwej wysokości lub dokładna kwota w gotówce należnej opłaty konsularnej (informacja  o opłatach poniżej)

   

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o pilny kontakt z  konsulatem pod adresem e-mail:  toronto.info@msz.gov.pl

   

  OPŁATY

  -paszport 10-letni 162,-CAD, 50 % zniżki (tj.81,-CAD) dla młodzieży uczącej się w wieku 16-24 lata za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej oraz dla emerytów i rencistów za okazaniem dokumentu potwierdzającego pobieranie takiego świadczenia (wymagana fotokopia dokumentu do zniżki)

  -paszport 5 letni (dzieci od 0 – 13 lat)- 52,-CAD

  -paszport tymczasowy wydawany na czas oczekiwania na paszport 10 letni( max. Okres ważności 12 miesięcy) – 23,-CAD

  -opłata za utracony z winy posiadacza, ważny paszport polski – osoba dorosła 485,-CAD, dziecko do lat 18 -309,-CAD

  Osoby w wieku powyżej lat 70 otrzymują paszport za darmo (konieczne będzie tylko dostarczenie koperty zwrotnej zgodnie z wymogami jw. celem odesłania nowego paszportu).

  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami konsularnymi, dostępnymi na stronie internetowej konsulatu:  www.toronto.msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: