close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 27 listopada 2017

  Ostatni Prezydent II RP na Uchodźstwie, więzień łagrów, żołnierz 2. Korpusu Polskiego, polityk, działacz społeczny na emigracji – Ryszard Kaczorowski. Muzeum i Archiwum Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych im. płk. Pilota Bolesława Orlińskiego przy Wawel Villa i Konsulat Generalny RP w Toronto zapraszają na Gawędę Profesora Adama Dobrońskiego: O ostatnim Prezydencie II RP na Uchodźstwie. Postać i dokonania Ryszarda Kaczorowskiego. Spotkanie odbędzie się 10 grudnia o godzinie 14 w Konsulacie RP w Toronto.

  Prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński urodzony w Ostrowi Mazowieckiej 1 listopada 1943 r., dzieciństwo spędził w domu Podbielskich przy ul. Wileńskiej, a następnie jego rodzina przeniosła się na stację kolejową, ponieważ ojciec podjął pracę w PKP. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej Nr 2, a od 1957 r. do ostrowskiego Liceum Ogólnokształcącego. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości podjął studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1966 r. obronił pracę magisterską na temat polskich pociągów pancernych i zasilił szeregi kadry ostrowskiego Liceum. Od 1969 r. przebywał na studiach doktoranckich UW, a w 1972 r. – już jako doktor nauk historycznych (rozprawa o potencjale gospodarczo-militarnym Królestwa Polskiego przed I wojną światową) – przeniósł się do Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Habilitacja w 1981 r. „Infrastruktura guberni łomżyńskiej i obwodu białostockiego w latach 1866-1914”, stanowisko profesora nadzwyczajnego od 1991 r. Pełnił funkcje m.in. dziekana i dwukrotnie prodziekana Wydziału Humanistycznego, dyrektora Instytutu Historii. Poseł na Sejm z listy PSL w latach 1993-97, kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (sekretarz stanu) w latach 1994-97. Od 1998 do 2007 sprawował mandat radnego sejmiku podlaskiego. Bez powodzenia kandydował m.in. w przedterminowych wyborach wojewódzkich w 2007 oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009.


  Członek wielu towarzystw naukowych, aktywny w życiu politycznym i społecznym, utrzymuje kontakty z Polakami mieszkającymi poza granicami RP. Historyk, regionalista, należy do Komisji Naukowej Encyklopedii Regionów Województwa Podlaskiego.


  Jest popularyzatorem dziejów ojczystych, zwłaszcza Podlasia i Mazowsza Północno-Wschodniego, stale współpracuje z prasą, radiem i telewizją. Jego zainteresowania badawcze to: historia ziem północno-wschodnich Polski XIX-XX w. oraz historia wojskowości, a także losy Polaków poza granicami Polski.


  Wdowiec. Ze związku ze SP. żoną Zofią z Rojków ma czworo dzieci. Obecnie zamieszkały w Białymstoku. Utrzymuje stałe kontakty z rodzinnym miastem i miejscowym LO. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999).


  Wybrane publikacje:


  • Potencjał militarno-gospodarczy Królestwa Polskiego w latach 1907–1914, 1976
  • Infrastruktura społeczna i ekonomiczna guberni łomżyńskiej i obwodu białostockiego w latach 1866–1914, 1981
  • Ułani Grochowscy, Warszawa-Białystok, 1992
  • Łomża w latach 1866–1918, 1993
  • Szkice z dziejów wojska i walk w północno-wschodniej Polsce, 1996
  • Losy Sybiraków, 1997
  • Białystok. Historia miasta, Białystok, 1998
  • Ostatni Prezydent II Rzeczypospolitej Ryszard Kaczorowski, 1999
  • Jerzy Wiśniewski (01.01.1928–30.10.1983) (red.), 2000
  • Białostoccy Żydzi 4 tomy (współautor), 1993–2002
  /życiorys, źródło: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka.

   

  Zdjęcie - Wikipedia

  Zaproszenie_10

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: