close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONSUL

 •  

  Pan Grzegorz Morawski urodził się 24 września 1972 r. w Warszawie. W 1995 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii na kierunku finanse i rachunkowość w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie. Ponadto w 1997 r. uzyskał tytuł licencjata na kierunku samorząd terytorialny, na wydziale ekonomii Politechniki Radomskiej.

  W maju 1996 roku rozpoczął aplikację dyplomatyczno- konsularną w MSZ, a następnie zajmował się m.in. koordynacją wyjazdów na misje OBWE, w których sam kilkukrotnie uczestniczył w charakterze obserwatora wyborów w byłej Jugosławii.

  W latach 1998-2003 zajmował stanowisko wicekonsula w Konsulacie Generalnym w Toronto, był Kierownikiem Wydziału wizowego i obywatelstwa polskiego. Po powrocie do Polski odpowiadał za koordynację aplikacji dyplomatyczno-konsularnej.

  W latach 2005 -2010 zajmował stanowisko konsula pełniąc funkcję Kierownika Wydziału Ruchu Osobowego i Obywatelstwa Polskiego w Konsulacie Generalnym RP w Chicago, a także  Zastępcy Kierownika placówki.

  Od sierpnia 2010 r. w Departamencie Konsularnym MSZ, był koordynatorem polityki wizowej, azylowej i migracyjnej. Podczas Prezydencji Polski w Radzie UE,  przewodniczył oraz prowadził posiedzenia Grupy Roboczej ds. wiz. W tym czasie wielokrotnie spotykał się z partnerami Schengen oraz przedstawicielami organów unijnych w celu negocjowania poparcia dla polskich priorytetów.

  Ponadto Pan Grzegorz Morawski był członkiem Zespołu Wsparcia Konsularnego MSZ, pomagał obywatelom polskim oraz unijnym w sytuacjach nadzwyczajnych m.in. podczas misji w Egipcie (w czasie ubiegłorocznego kryzysu w 2011 r.) oraz w Doniecku (w czasie turnieju Euro 2012).

  Pan Grzegorz Morawski podczas swojej pracy w MSZ uczestniczył w wielu szkoleniach i kursach prowadzonych zarówno w kraju jak i za granicą dotyczących min. prawa europejskiego, procedur, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, itp. Posiada także doświadczenie w pracy z partnerami zagranicznymi np. uczestniczył w unijnych  misjach ewaluacyjnych Schengen (Scheval team) w Moskwie i w Pekinie.

  Od 2004 jest urzędnikiem służby cywilnej, zna język angielski i rosyjski (oba poświadczone egzaminem resortowym MSZ).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: