close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 5 września 2018

  Konsulat Generalny RP w Toronto uprzejmie informuje że w dniu 29 września 2018 r. (sobota) w godzinach 9-16 w siedzibie Konsulatu RP w Saskatoon, Midtown Professional Centre, #103, 39-23rd Street East, Saskatoon odbędzie się odbędzie się dyżur konsularny, w trakcie którego przyjmowane będą wnioski o wydanie polskich paszportów biometrycznych oraz udzielane informacje na tematy konsularne.

  W celu złożenia wniosku o wydanie polskiego paszportu niezbędne będzie dostarczenie w dniu dyżuru następujących dokumentów:

  • Kwestionariusz paszportowy (1 egzemplarz)- formularze dostępne będą w miejscu dyżuru składania wniosku; dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego (polski, stary paszport, którego ważność nie upłynęła przed 2004 rokiem) wraz z jego fotokopią. Osoby, u których ważność paszportu upłynęła przed 2004 rokiem prosimy o kontakt bezpośrednio z Konsulatem.
  • Aktualne zdjęcie biometryczne (wymogi dotyczące fotografii takie same jak w przypadku ubiegania się o paszport kanadyjski, bez okularów) - 1 sztuka- do paszportu 10-letniego – 2 sztuki – jeśli wnioskodawca ubiegać się będzie także o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport biometryczny.
  • W przypadku osób, które zmieniły nazwisko np. w związku z zamążpójściem - polski akt zawarcia małżeństwa wraz z jego fotokopią (tylko urzędowe dokumenty wydane przez Urząd Stanu Cywilnego w Polsce – nie będą akceptowane dokumenty kościelne, ani wydane przez władze kanadyjskie lub inne)
  • W przypadku braku numeru PESEL -  do nadania nr PESEL niezbędne są polskie akty stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa) oraz dokument tożsamości.
  • Kopertę zwrotną, wyłącznie Xpresspost NATIONAL (osobiście zaadresowaną na swój adres domowy) z naklejką SIGNATURE REQUIRED – kopertę i naklejkę należy zakupić na poczcie.
  • Money Order wystawiony na „Polish Consulate General of Toronto” we właściwej wysokości (informacja  o opłatach poniżej)

   

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o pilny kontakt z  konsulatem pod adresem e-mail:  toronto.info@msz.gov.pl

   

  OPŁATY

  -paszport 10-letni 175,-CAD, 50 % zniżki (tj. 88,-CAD) dla młodzieży uczącej się w wieku 16-24 lata za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej oraz dla emerytów i rencistów za okazaniem dokumentu potwierdzającego pobieranie takiego świadczenia (wymagana fotokopia dokumentu do zniżki)

  -paszport 5 letni (dzieci od 0 – 13 lat)- 56,-CAD

  -paszport tymczasowy wydawany na czas oczekiwania na paszport 10 letni  – 64,-CAD

  -opłata za utracony lub zniszczony z winy posiadacza, ważny paszport polski – osoba dorosła 525,-CAD,

   

  Osoby w wieku powyżej lat 70 otrzymują paszport za darmo (konieczne będzie tylko dostarczenie koperty zwrotnej zgodnie z wymogami jw. celem odesłania nowego paszportu).

   

  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami konsularnymi, dostępnymi na stronie internetowej konsulatu:  www.toronto.msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: