close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 7 stycznia 2019

  Marek Kornat - historyk i sowietolog, kierownik Zakładu Historii XX w. Instytutu Historii PAN, uhonorowany odznaczeniem „Bene Merito” będzie wkrótce gościł w Kanadzie. Zapraszamy do Konsulatu na jego wykład „Konferencja Pokojowa w Paryżu (1919) a sprawa Polski” w czwartek 24 stycznia o godzinie 19:00.

  Dzień wcześniej tj. 23 stycznia o godz. 18 na Uniwersytecie w Toronto profesor Kornat wygłosi wykład w języku angielskim „Poland 1914-1918: From Foreign Domination to the Rebirth of the State". Miejscem wykładu będzie Charbonnel Lounge, Elmsley Hall, University of St. Michael's College, 81 St. Mary St., Toronto.  Profesor wygłosi także prelekcję "Poland and the Great Powers, 1914-1918” w Konsulacie Generalnym RP w  Montrealu 25 stycznia o godz. 19:00. Zapraszamy!

   

  Cykl wykładów jest efektem współpracy Konsulatów Generalnych RP w Toronto i Montrealu, Katedry polonistyki na Uniwersytecie w Toronto oraz Fundacji im. Adama Mickiewicza w Kanadzie.

   

  Prof. Marek Kornat jest historykiem specjalizującym się w historii najnowszej. Jako naukowiec zajmuje się m.in. historią dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XIX i XX w., polską polityką zagraniczną w latach 1918-1945, dziejami polskiej i zachodniej myśli sowietologicznej, a także dziejami polskiej historiografii.

   

  W r. 2008 rozpoczął pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, obejmując kierownictwo Katedry Historii Stosunków Międzynarodowych.

   

  Od 2000 pozostaje zatrudniony w Instytucie Historii PAN, w którym obecnie kieruje Zakładem Historii XX w. Jest także członkiem Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN.

   

  Był stypendystą Programu „Tempu” Komisji Europejskiej (1998), Fundacji Lanckorońskich z Brzezia (1998), założonego przez Jerzego Giedroycia Funduszu Pomocy Niezależnej Nauce i Kulturze Polskiej (1999), Fundacji im. Stefana Batorego (1999) oraz dwukrotnie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2001 i 2005). Gościł naukowo w Centre National de w Paryżu, na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, w Europäische Institut w Moguncji oraz jako senior fellow w Institut der Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu.

   

  Obecnie jest członkiem wielu prestiżowych organizacji naukowych.

   

  W 2014 wybrany został do międzynarodowej korporacji naukowej Academia Europea/European Academy, mającej swoją siedzibę w Londynie.

   

  Jest autorem siedmiu książek, redaktorem (bądź współredaktorem) kilku prac zbiorowych i wydawnictw źródłowych oraz ponad dwustu artykułów naukowych i około trzydziestu recenzji.

   

  Publikował w znanych czasopismach zagranicznych jak „Osteuropa”, „Revue d’Histoire diplomatique” oraz „International History Review” oraz wielu polskich czasopism historycznych.

   

  Jest też laureatem wielu nagród państwowych, uważanym za wybitnego znawcę historii polskiej dyplomacji.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: