close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 26 września 2018

  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na działalność polonijną w roku 2019 do składania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy na współpracę z Polonią i Polakami za granicą w dyspozycji naszej placówki. Termin składania wniosków mija w poniedziałek 22 października 2018 r.

  Wnioski o dofinansowanie działalności polonijnej mogą składać organizacje i osoby indywidualne. Wnioski mogą dotyczyć wszelkich form działalności polonijnej, z wyjątkiem organizacji przyjęć i bankietów. Będą rozpatrywane w dwóch kategoriach: „kultura, sztuka i pozostała działalność polonijna” oraz „szkolnictwo polonijne”. Kwota środków do podziału pomiędzy wybrane projekty zostanie wyznaczona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w październiku. W roku 2018 było to 35.000 dolarów kanadyjskich na działalność kulturalną i 26.000 dolarów kanadyjskich na szkolnictwo. Prosimy o uwzględnienie podobnego rzędu wielkości przy planowaniu dofinansowania.

   

  Wnioski można składać pocztą elektroniczną na adres toronto.rsvp@msz.gov.pl. Każdy składający wniosek otrzyma potwierdzenie jego otrzymania przez Konsulat. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia, prosimy o kontakt w celu potwierdzenia przyjęcia wniosku.  

   

  Wniosek musi zawierać wszystkie następujące informacje:

  ·         Tytuł projektu

  ·         Całkowity koszt realizacji

  ·         Wnioskowana kwota dofinansowania z Konsulatu

  ·         Pozostałe źródła finansowania, wkład rzeczowy partnerów

  ·         Szczegółowy kosztorys (nazwa wydatku, koszt jednostkowy, koszt całkowity)

  ·         Organizatorzy i partnerzy projektu

  ·         Miejsce i termin realizacji projektu

  ·         Cel realizacji projektu

  ·         Opis projektu i harmonogram działań

  ·         Adresaci projektu

  ·         Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za projekt (telefon, e-mail)

   

  Jedna osoba lub organizacja może ubiegać się o dofinansowanie jednego lub więcej projektów.

   

  Wnioski złożone w wyznaczonym terminie zostaną ocenione według następujących kryteriów:

  ·         Zgodność z następującymi celami Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą 2015-2020

  o   Wspieranie nauczania języka polskiego, w języku polskim i wiedzy o Polsce wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

  o   Zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości; zapewnienie możliwości uczestniczenia w kulturze narodowej.

  o   Wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz popularyzowanie wiedzy o przysługujących im prawach.

  o   Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia.

  o   Rozwój kontaktów - młodzieżowych, naukowych, kulturalnych, gospodarczych, sportowych oraz współpracy samorządów – z Polską.

  ·         Celowość

  ·         Potrzeba kontynuacji

  ·         Efektywność

  ·         Innowacyjność

  ·         Współudział innych podmiotów w finansowaniu

   

  Wnioski wybrane przez Konsulat podlegają zatwierdzeniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zgodnie z dotychczasową praktyką, decyzja o przyznaniu dofinansowania powinna być ogłoszona do końca marca 2019 roku.

   

  Dodatkowe informacje na temat funduszy polonijnych i zasad ich przyznawania można uzyskać pod adresem toronto.rsvp@msz.gov.pl.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: