close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POTWIERDZANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA POJAZDAMI

 • Informacja w sprawie potwierdzania uprawnień do kierowania pojazdami

  W związku z informacją przekazaną przez Ministerstwo Transportu Prowincji Ontario (Ministry of Transportation Ontario) dotyczącą uznania doświadczenia w kierowaniu pojazdami Konsulat Generalny RP w Toronto uprzejmie informuje, iż z dniem 1 lutego 2009 r. w sprawach dotyczących potwierdzenia uprawnień do kierowania pojazdami w Polsce obowiązuje następująca procedura:

  1. zainteresowany powinien uzyskać oryginalne zaświadczenie potwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdami mechanicznymi w urzędzie, który wydał dokument prawa jazdy w Polsce (urząd gminy/miasta lub starostwo powiatowe);
  2. przedstawić do tłumaczenia oryginał ww. zaświadczenia u tłumacza spełniającego wymogi określone przez Ministerstwo Transportu Prowincji Ontario (informacja odstępna na stronie  DriveTest).

  Oryginał zaświadczenia wraz z tłumaczeniem należy złożyć w oddziale Ministerstwo Transportu Prowincji Ontario (Ministry of Transportation Ontario).

  Wymogi prowincji Ontario

  Zgodnie z obowiązującymi zasadami , osoby ubiegające się o wydanie prawa jazdy w prowincji Ontario mogą ubiegać się o zaliczenie doświadczenia w kierowaniu pojazdami mechanicznymi na podstawie prawa jazdy ze swojego ojczystego kraju.

  W celu zaliczenia odpowiedniego doświadczenia zainteresowany musi przedstawić zaświadczenie potwierdzające prawo jazdy i właściwy okres kierowania pojazdami (obecnie 2 lata).

  Zaświadczenie powinno zostać wydane na oficjalnym piśmie urzędowym (fax nie jest akceptowany) i sporządzone lub przetłumaczone na język angielski lub francuski oraz zawierać odpowiednie dane:

  1. datę uzyskania uprawnień (wydania pierwszego prawa jazdy);
  2. datę wygaśnięcia uprawnień;
  3. kategorię prawa jazdy;
  4. informację, iż prawo jazdy było ważne w danym okresie (nieprzerwanie w przeciągu ostatnich 3 lat) i tym samym może być uznane w innym państwie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: