close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA DLA MAŁOLETNIEGO

 • Osobom małoletnim Karta Polaka może zostać przyznana na wniosek rodziców, jeżeli oboje posiadają Kartę Polaka lub jeden z rodziców posiada Kartę Polaka za zgodą drugiego z rodziców, chyba że drugi z rodziców jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat może nastąpić jedynie za jego zgodą.

   

  Niezbędne dokumenty:

   

  1. czytelnie wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka;
  2. oryginał i kopia Karty Polaka wnioskującego rodzica/rodziców);
  3. ważne dokumenty tożsamości rodziców (plus kopie);
  4. świadectwo urodzenia dziecka (plus kopia);
  5. paszport zagraniczny dziecka (jeśli posiada) wraz z kopią.

   

  Wniosek o przyznanie Karty Polaka małoletniego powinien zostać podpisany przez rodziców małoletniego w obecności konsula.

   

  Karta Polaka wydana małoletniemu jest ważna 10 lat, nie dłużej jednak niż rok po osiągnięciu przez małoletniego pełnoletności. Jeżeli nie później niż na 3 miesiące przed upływem ważności Karty Polaka posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty jest przedłużana na okres 10 lat. Oznacza to, że po ukończeniu 18 roku życia, posiadacz Karty Polaka powinien złożyć wniosek o przedłużenie ważności Karty Polaka w ciągu kolejnych 9 miesięcy.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: