close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYSYŁKA LUB ODBIÓR PASZPORTU

 • ODBIÓR OSOBISTY

  Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście, z wyjątkiem osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej całkowicie, dla których odbioru dokumentu paszportowego może dokonać jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

   

  Odbioru paszportu dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców lub opiekunów za okazaniem swojego ważnego dokumentu tożsamości.

   

  Jednocześnie informujemy, że osoby wymieniające paszport swój lub swojego dziecka są zobowiązane do przedłożenia swojego starego dokumentu paszportowego/dokumentu paszportowego dziecka w celu anulowania.

   

  Odbioru dokumentu paszportowego można dokonać w godzinach:

  - poniedziałki -  9:00 – 13:00

  - wtorki –          9:00 – 13:00

  - środy –         14:00 – 18:00

  - czwartki -       9:00 – 13:00

  - piątki -            9:00 – 13:00

   

  Wyznaczona data odbioru paszportu jest przybliżonym terminem, w którym paszport będzie gotowy, natomiast odbioru dokumentu można dokonać również po wyznaczonej dacie, w dowolny dzień roboczy w godzinach odbioru dokumentów.

   

  Status sprawy wydania paszportów biometrycznych oraz tymczasowych można sprawdzać samodzielnie na następującej stronie internetowej: https://obywatel.gov.pl

  po podaniu numeru otrzymanego na potwierdzeniu złożenia wniosku paszportowego (numer znajduje się pod kodem kreskowym). Status „gotowy do odbioru”, oznacza to, że paszport dotarł już do Konsulatu w Toronto i można się zgłosić po jego odbiór.

   

  UWAGA: Odbiór dokumentów paszportowych nie wymaga uprzednich zapisów na spotkanie w urzędzie.

   

  WYSYŁKA DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

   

  Uprzejmie informujemy, iż w zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego i po dostarczeniu zaadresowanej koperty Regional Xpresspost (mieszkańcy Ontario) lub National Xpresspost (mieszkańcy Manitoby i Saskatchewan), konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego.  Konsulat Generalny w Toronto wysyła paszporty jedynie na terytorium Kanady.

   

  Osoby zainteresowane otrzymaniem paszportu pocztą powinny dostarczyć:

   

  Koperta powinna być poprawnie zaadresowana tj.: imię i nazwisko adresata, dokładny adres w Kanadzie - identyczny z adresem podanym na wniosku paszportowym.

  Paszport zostanie odesłany w tej kopercie na wskazany przez Państwa we wniosku o wysyłkę adres za pośrednictwem Canada Post.

   

  Informujemy, że dla każdego paszportu należy dostarczyć osobną kopertę (opłaconą oraz zaadresowaną). Oznacza to, że np. w przypadku złożenia wniosków paszportowych dla 4-osobowej rodziny należy dostarczyć osobne koperty dla każdego z 4 paszportów.

   

  UWAGA: Konsulat Generalny w Toronto nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub niedostarczenie przesyłki oraz za inne zaniedbania wynikłe z winy Canada Post. Zagubienie paszportu przez pocztę kanadyjską będzie skutkowało koniecznością ponownego złożenia wniosku paszportowego w Konsulacie Generalnym w Toronto i wniesienia opłaty konsularnej za wydanie nowego dokumentu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: