close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAKTYKI STUDENCKIE

 • Informacja w sprawie warunków i wymogów odbywania praktyk studenckich w Konsulacie Generalnym RP w Toronto

  Ogólne warunki:

  • 1. Praktyka jest nieodpłatna.
  • 2. Czas trwania praktyki wynosi co najmniej jeden miesiąc.
  • 3. Placówka zagraniczna nie pokrywa kosztów przejazdów, ubezpieczenia, utrzymania oraz zakwaterowania w trakcie trwania praktyki.
  • 4. Praktykant w czasie trwania praktyk podlega kierownikowi placówki zagranicznej i bezpośrednio opiekunowi praktyki.

  Wymagania wobec kandydata:

  Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką w Konsulacie Generalnym RP w Toronto powinien spełniać następujące warunki:

  • być słuchaczem trzech ostatnich lat studiów magisterskich (dziennych, wieczorowych lub zaocznych uczelni wyższych publicznych lub niepublicznych), studiów doktoranckich lub podyplomowych w Polsce lub za granicą,
  • studiować na kierunku związanym z zakresem zadań realizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (w szczególności: stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, prawo, ekonomia, finanse, dziennikarstwo, kulturoznawstwo).

  Wymagane dokumenty:

  Zgłoszenie na praktykę powinno obejmować:

   

  Kompletne zgłoszenie na praktykę winno być przesłane drogą pocztową lub elektroniczną via Toronto.info@msz.gov.pl  na adres Konsulatu Generalnego RP w Toronto

   

  Zakwalifikowani kandydaci są ponadto zobowiązani do:

   W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mail:  Toronto.info@msz.gov.pl


   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: