close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

     

  • REFERAT DS. RUCHU OSOBOWEGO

  • Referat realizuje zadania związane z wydawaniem paszportów osobom posiadającym obywatelstwo polskie,  wydawaniem wiz wjazdowych do Polski oraz prowadzi sprawy obywatelskie. Analizuje dokumenty osób aplikujących o paszporty, w koniecznych przypadkach potwierdza dane osobowe i paszportowe w krajowych biurach paszportowych i konsulatach RP. Po podjęciu pozytywnej decyzji wydaje paszporty, poświadcza podpisy rodziców w przypadku czynności paszportowych wobec małoletnich, doręcza korespondencję urzędową z kraju w sprawie odmowy lub unieważnienia paszportów. Odpowiada na zapytania krajowych biur paszportowych i konsulatów RP w sprawach paszportowych. Referat analizuje aplikacje o wydanie wizy, podejmuje decyzje o wydaniu lub odmowie wydania wizy i wystawia wizy. W przypadkach określonych prawem przeprowadza konsultacje w sprawach wizowych z Komendą Główną Straży Granicznej. Przyjmuje i opracowuje wnioski z zakresu potwierdzenia posiadania bądź utraty obywatelstwa polskiego, nadania obywatelstwa polskiego (przywrócenia, po wprowadzeniu stosownych przepisów) oraz wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Doręcza decyzje i postanowienia w sprawach obywatelskich. Popularyzuje w środowisku polonijnym, w tym w mediach polonijnych, wiedzę na temat regulacji z zakresu problematyki paszportowej, wizowej i obywatelstwa polskiego. Przygotowuje informacje oraz opracowania syntetyczne z zakresu problematyki działu.

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: