close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • REFERAT DS. WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ

 • Referat współpracuje z polonijnymi organizacjami i instytucjami społeczno-kulturalnymi, oświatowymi, kombatanckimi, kościelnymi oraz z duchowieństwem pracującym w okręgu konsularnym. Zajmuje się rozwijaniem wymiany kulturalnej, naukowej i oświatowej oraz przekazywaniem informacji o Polsce. Organizuje wydarzenia promujące kulturę polską. Prowadzi sprawy związane z nadawaniem odznaczeń państwowych i resortowych. Rozwija współpracę z polonijnymi organizacjami harcerskimi, organizacjami reprezentującymi środowiska  zawodowe, tj. inżynierami, lekarzami, biznesmenami, artystami. Dział opracowuje informacje o imprezach organizowanych w Polsce tj. sympozjach, konferencjach, szkoleniach, kursach,  obozach i koloniach adresowanych do środowisk polonijnych. Prowadzi sprawy dot. konsulów honorowych w okręgu konsularnym.

  Referat zajmuje się:

  • rozwijaniem kontaktów z organizacjami polonijnymi na terenie Ontario, Manitoba i Saskatchewan
  • prowadzi sprawy związane z nadawaniem odznaczeń państwowych i resortowych - szczegółowe informacje na stronie Kancelarii Prezydenta RP
  • promowaniem muzyki polskiej, sztuk plastycznych i teatru w okręgu konsularnym
  • wspieraniem szkół polonijnych i lektoratów języka polskiego na uniwersytetach kanadyjskich
  • przekazywaniem materiałów promocyjnych o Polsce, filmów i książek
  • informowaniem młodzieży polonijnej o ofertach letnich szkół języka i kultury polskiej i innych wydarzeń organizowanych w Polsce
  • utrzymywaniem kontaktów z polonijnymi organizacjami zawodowymi: lekarze, inżynierowie, artyści, biznes polonijny, studenci i inne
  • współpracą z duchowieństwem oraz organizacjami kościelnymi i parafialnymi
  • promowaniem sportu polonijnego i współpracą z organizacjami sportowymi
  • rozwojem współpracy pomiędzy uczelniami polskimi i kanadyjskimi
  • współpracą z organizacjami kombatanckimi
  • organizacją uroczystości związanych z polskimi świętami narodowymi z udziałem Polonii

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: