close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY OBYWATELSKIE

 • Obywatelstwo polskie nabywa się:

   

  • z mocy prawa - przez urodzenie, kiedy w chwili urodzenia dziecka co najmniej jeden z jego rodziców posiada polskie obywatelstwo. Nabycie obywatelstwa przez urodzenie następuje niezależnie od miejsca urodzenia dziecka, również wtedy, gdy rodzic nie posiada w tym czasie ważnego dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.
  • przez nadanie obywatelstwa polskiego;
  • przez przywrócenie obywatelstwa polskiego.

   

  Osoby nieposiadające dokumentów potwierdzających posiadanie obywatelstwa polskiego mogą zwrócić się o ustalenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty.

   

  Obecnie obywatel polski może utracić obywatelstwo polskie wyłącznie na swój wniosek, po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Na podstawie przepisów o obywatelstwie polskim obowiązujących w przeszłości, utrata obywatelstwa była możliwa również w innym trybie - także bez zgody samego zainteresowanego.

   

  Więcej informacji o sposobach nabycia obywatelstwa polskiego oraz procedurze zrzeczenia się obywatelstwa polskiego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: